Ciljevi Gitarijade

Ovom manifestacijom želimo da postignemo više ciljeva:

  • Stvaranje novog kulturnog događaja, sa tendencijom da preraste u tradiciju
  • Da poveća stepen tolerancije i razumevanja među mladima koji žive na teritoriji Vojvodine
  • Pružanje prilike mladim bendovima za afirmaciju i promociju
  • Razvoj multikulturalnog sadržaja
  • Približavanje korenima rok muzike mladim generacijama
  • Ovakvom kombinacijom starih i novih bendova došlo bi do smanjivanja međugeneracijskog jaza koji je u zadnje vreme dosta prisutan.